Privacy Verklaring

DLHDC Privacy Verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dutch Lighttown HD Club kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dutch Lighttown HD Club, en omdat u deze zelf bij het invullen van het inschrijfformulier aan Dutch Lighttown HD Club heeft verstrekt. Dutch Lighttown HD Club kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw bankgegevens

Uw datum inschrijving

WAAROM DUTCH LIGHTTOWN HD CLUB GEGEVENS NODIG HEEFT

Dutch Lighttown HD Club verwerkt uw persoonsgegevens om u als Lid te kunnen registreren en contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dutch Lighttown HD Club uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten lidmaatschap overeenkomst.

HOE LANG Dutch Lighttown HD Club GEGEVENS BEWAART

Dutch Lighttown HD Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst meer met u is.

DELEN MET ANDEREN

Dutch Lighttown HD Club verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Dutch Lighttown HD Club worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dutch Lighttown HD Club gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

SOCIAL MEDIA

Op Facebook publiceren wij mededelingen aangaande de club.
Op generlei wijze zal DLDHC hier persoonsgegevens op vermelden.
U bent te alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen persoonsgegevens welke u op Facebook plaatst
en draagt DLHDC geen verantwoording indien de door u gepubliceerde gegevens in verkeerde handen vallen.
Daarnaast beschikt de club over een Whatsapp groep. O
p verzoek kunnen leden hieraan toegevoegd worden.

** addendum FaceBook
Op generlei wijze zal DLDHC op facebook, buiten uw voornaam, andere persoonsgegevens uit het archief van DLHDC vermelden.
Iedereen is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor
het plaatsen van eigen persoonsgegevens.
DLHDC draagt geen verantwoording
voor de door jouw gepubliceerde gegevens als deze in verkeerde handen vallen.

BEELDMATERIAAL

Als u deel neemt aan een Ride-in of Ride-out georganiseerd door- of in naam van DLHDC, gaat u akkoord dat er mogelijk beeldmateriaal van u gepubliceerd kan worden. Dit kan zijn op de website, social media of andere media. Indien u hier bezwaar tegen hebt maar toch deel wilt nemen aan een ride-in of ride-out, dan dient u dit voor aanvang van de rit aan de organisator(en) kenbaar te maken zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Mocht het zijn dat er, ondanks uw bezwaar, per abuis toch beeldmateriaal van u gepubliceerd wordt dan dient u dit bij het secretariaat kenbaar te maken.

De secretaris zal uw melding met de verantwoordelijke communiceren welke op zijn beurt het beeldmateriaal zal verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dlhdc.nl.

Dutch Lighttown HD Club zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Dutch Lighttown HD Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dutch Lighttown HD Club is ondergebracht bij Google Workspace Sites en daarmee voorzien van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Uitgebreide informatie over de beveiligingen van Google kan vindt u op de site van Google: Google Security (link)

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dutch Lighttown HD Club verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dutch Lighttown HD Club op via het contactformulier.

Komt u er alsnog met ons niet uit dan mag u zich te alle tijden wenden tot de toezichthouder ‘Autoriteit Persoonsgegevens‘.

“www.DLHDC.nl” is de website van Dutch Lighttown HD Club.

Dutch Lighttown HD Club is als volgt te bereiken:

Postadres: De Raadstraat 12, 5666EA te Geldrop

Vestigingsadres: Lichtstraat 294, 5611XE te Eindhoven

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: V 40 240 650

Telefoon: 06-51425534

E-mailadres: info@dlhdc.nl