TechniekAccu: druppellader

Als je je motor voor langere tijd niet gaat gebruiken, zoals bij een lange winterstop, is het verstandig om de accu in goede conditie te houden door er een druppellader op aan te sluiten. Een druppellader heeft slimme electronica ingebouwd die voorkomt dat de accu te weinig of juist teveel spanning krijgt. Dit komt de levensduur van de accu ten goede. Het wordt sterk afgeraden om de accu met een eenvoudige 12V spanningsbron op te laden. De laadstroom kan te hoog worden, wat de levensduur van de accu verkort en ook kan de accu oververhit raken bij een te hoge laadstroom. Diverse fabrikanten maken druppelladers, bijv. Optimate.

Accu: loskoppelen en aankoppelen

Indien, om welke reden dan ook, de accu losgekoppeld moet worden dient men als volgt te werk te gaan:

Altijd eerst de minpool (massa) los maken en als laatste de pluspool.

Dit om vonken en kortsluiting te voorkomen.

Bij het aansluiten werk je precies andersom : eerst de pluspool aansluiten en dan pas de minpool
Benzine nivo

Vul de benzinetank nooit te vol als je binnenkort je motor in de bergplaats / garage wordt gestald. Bij een te volle tank stroomt de overtollige benzine door de overstort op de grond. In een afgesloten ruimte kunnen gemorste brandstofdampen een uiterst explosieve gas-lucht mengsel vormen. Bij de kleinste ontsteking, bijvoorbeeld een vonkje van de lichtschakelaar, kunnen de gevolgen rampzalig zijn.


Remvloeistof

Ververs minimaal 1x per 2 seizoenen je remvloeistof. Oude remvloeistof zorgt ervoor dat ie minder bestand is tegen de hoge druk in de remleidingen. Je remkracht zal daardoor afnemen. Bij een noodstop is het toch fijn dat je de volle remvertraging kunt gebruiken i.p.v. dat je de remhendel tot het handvat kunt inknijpen.

Zelfs wanneer je niet zoveel kilometers hebt gemaakt, verouderd de remvloeistof.

Op Wikipedia staat uitleg en ook op YouTube zijn diverse filmpjes te vinden hoe je de remvloeistof zelf kunt vervangen.

Uiteraard kun je dit ook laten doen bij je dealer / garage.


Reserve batterijtje voor keyfob

Veel Harley’s hebben een zogenaamde key fob. Hier zit electronica in die een signaal uitzendt naar de ontsteking van de motor.

Als de key fob dit signaal niet uitzendt (omdat het batterijtje leeg is), kan de motor niet gestart worden. Daarom is het slim om altijd een reserve batterijtje mee te nemen, zodat je altijd weer kunt starten.

Het is een knoopcel batterij van type CR 2032


Geluidsniveau (decibel)

Volgens de Nederlandse wetgeving is het toegestane geluidsnivo van je motor vastgelegd in het kentekenregister. Dit kun je zelf gratis opzoeken op de website van de RDW :

Uw registratie bij de RDW

Vul je kenteken in en raadpleeg de gegevens onder tabblad Motor en Milieu en klik vervolgens op Milieuprestaties. Hier zie je geluidsniveau stationair en het toerental waarbij dit geluidsniveau wordt gemeten. Bijvoorbeeld : 90 dB(A) bij 4000 toeren/min.

Volgens de wet mag je bij dit geluidsniveau nog 2 dB optellen, dus zou je in het voorbeeld op een maximum van 92 dB(A) komen.

Het geluidsniveau wordt uitgedrukt in decibel (dB) wat een logaritmische verhouding is. Dat betekent in de praktijk dat elke 3 dB een verdubbeling van het geluidsniveau is. Dus bijv. 95 dB klinkt voor de mens 2x zo luid als 92 dB.

Meer en meer wordt er gecontroleerd op geluidsniveau van motoren. Ondanks dat jouw motor een typegoedkeur heeft wil niet zeggen dat je overal toegelaten wordt.
Maar alle motoren die extreem veel geluid produceren kunnen erop rekenen dat een bekeuring te verwachten is.