DLHDC Historie

De geschiedenis van Dutch Lighttown HD Club.
In 2011 is  door Theo Kop de aftrap gemaakt om de  geschiedenis van de club in kaart te brengen.
Later is door vele anderen de clubgeschiedenis aangevuld. 
Op dit moment wordt de inhoud hiervan door het bestuur ingevuld.

2022

De Algemene leden vergadering i.v.m. de Covid-19 maatregelen nog online gehouden. Daarna gelukkig steeds meer mogelijkheden om iets te organiseren.  De DLHDC-academie is erg actief met de trainingen in MyRouteApp (MRA), Base-Camp en Safety (EHBO) tijdens de winterperiode. Op 12 maart was het zover we begonnen met het inhalen van de End off Season (EOS) 2021 een hebben dit gedaan met een Pre Season party. Geslaagd en met een goede opkomst van onze leden.


En dan 19 maart een activiteit “Cooking adventure”. Veel leden aanwezig, super gezellig, mooie omgeving samen lekker eten maken. Een geslaagd en leuk evenement.

De start van het motor Ride-Out seizoen beginnen we altijd met het organiseren van een “Safe Riders Training “26 en 27 Maart. We hebben dit deze keer in samenwerking met het Limburg Chapter voor twee dagen kunnen organiseren. Alle aanmeldingen gehonoreerd een basis en gevorderde mogelijkheid gecreëerd. Een leuk en leerzaam weekend. Het weer zat mee. De instructeurs hebben SRT 2023 al bevestigd en in hun agenda staan. De locatie is afhankelijk of de nieuwe locatie van de rijschool de Leeuw al klaar is.

Op initiatief van een van onze leden zijn we 9-10 April bij HDC liberator actief geweest, om onze club te promoten. Met maar een week voorbereiding hebben we toch een leuke stand kunnen neerzetten.

Dan gaat het seizoen los met: 

We hebben in totaal 19 Ride-Outs gereden. Deze 19 Ride-Outs vertalen zich naar, als je alles zou hebben meegereden, naar 36 dagen samen rijden, waaronder driemaal een lang weekend, eenmaal European bike week. Allen mooie ritten, mooie omgevingen en meestal zeer goed weer. In totaal met zijn allen 127669 km gereden.

Goede doelen 2022 waren “Make a Memory”, “Distinguished Gentleman’s Ride” en “Wensambulance” namens deze organisaties bedankt.

Als bestuur kijken we naar onze vereniging en zijn we erg blij met al deze Ride-Outs, activiteiten, Goede doelen ondersteunen en trainingen die we geven. Kennis delen door leden, instructeurs inhuren indien nodig en ook een focus op meer veiligheid door de toercommissie.  We bedanken dan ook iedereen die daaraan meegewerkt heeft. We kijken uit naar 2023.2021

Ook 2021 voorspelt nog niet veel goeds. Erger nog, we beginnen met een lockdown  :-(
De gehele familie Covid gaat ook in 2021 weer ons programma beïnvloeden.
De ALV hebben dit jaar online gehouden omdat door alle beperkingen een fysieke bijeenkomst er niet in zit.
Helaas voor iedereen ging onze SRT eind maart ook dit jaar weer niet door.
Maar al met al, zodra we Covid-19 en haar vrienden verdrongen hebben  gaan we weer los.....   reken daar maar op.

Gelukkig mogen we zeggen dat de lockdown verder in het jaar deels werd ingetrokken. We hebben daardoor toen vele ritten mogen organiseren zoals het prachtige weekendje naar Groningen georganiseerd door Fer en Annelies. Ook ging de European Bike Week beperkt door. We hebben ons oude vertrouwde pension bij Faak am See weer permanent kunnen reserveren.

Zelfs hebben we de SRT opnieuw kunnen starten onder het motto 'Beter laat dan nooit'.

Compleet nieuw:
We hebben een nieuwe dienst aan  de leden aan kunnen bieden onder de vlag  'Dutch Lighttown HD Club Academy'.

So far so good.
Helaas sloeg in november  het weer om. Eind november weer een lockdown. Deze lockdown werd in december aangescherpt waardoor onze EOS Party niet door ging. Volgens de laatste berichten blijven de restricties van kracht tot 14 januari 2022. Wat er daarna gaat gebeuren?  Who knows... geen idee. 

2018-2020

We hebben geïnvesteerd in security n.a.v. het GDPR. We voldoen op alle fronten aan de GDPR.

Activiteiten de BBQ combinatie boogschieten, toerkoning, de End of Season Party op 16 November 2018 met een grote opkomst gezellig, goede verzorging, goed eten, drinken en goede muziek

In 2020 zijn we begonnen met het oprichten van de toercommissie. Een commissie bestaande uit leden die veel ervaring hebben met het organiseren van Ride-Outs en bedreven zijn met routeplanners. (Z.g. Road Captains).

En toen ging het ineens fout.

Een jaar 2020 dat ons programma, en dat van vele anderen, door Covid-19 behoorlijk verstoorde. De SRT ging niet door :-( 

Het jaar dat we de eerste rit in kleine omvang pas op Koningsdag konden starten. Het jaar dat voor de eerste keer het Pinksterweekend niet doorging. Als compensatie hebben we op 2e Pinksterdag een alternatieve rit met 30 personen gehouden.

Het jaar dat we alle mogelijkheden aangegrepen hebben om te gaan rijden.
Door de versoepeling hebben we wel een jubileumweekend kunnen organiseren.
Het jaar dat we Faak am See hebben bezocht zonder de European Bike Week.

Ook het jaar dat het op het einde weer misging en onze activiteiten stopgezet moesten worden.

Jammer maar helaas geen traditionele End of Season Party in 2020. 

2014 - 2017

Tijdens de eerste vergadering van 2014 wordt er uitvoerig stilgestaan bij de gebeurtenissen in 2013, een zeer enerverend jaar. 

Audinc Gehoorbescherming/veiligheid is aanwezig om het belang van goede gehoorbescherming uiteen te zetten. Dit bedrijf is specialist in het maken van gehoorbescherming op maat en als clublid extra korting.  

Independence Street Party 2014. Op 5 juli wordt er voor het eerst door US Style een Street Party georganiseerd, het geheel is opgezet met marktkramen, muziek en BBQ-truck op de leest van American style. Goed georganiseerd, druk bezocht, kortom een zeer geslaagde dag die zeker zijn gevolg zal krijgen.

Wat valt er zoal te melden voor het feestjaar 2015 buiten de Ride-Outs O.a. een receptie voor het 20-jarig bestaan en een jubileum weekend in Raalte.


Het jaar 2016 een bijzonder pinksterweekend met op de zondagochtend sneeuw dus een alternatief gezocht voor de zondag Ride-Out. Wandelen en s ‘middags Max Verstappen F1 kijken, voor de liefhebbers was het een goed (bijzonder) alternatief die dag “wat een spectaculair resultaat”.


Een minder prettig jaar was 2017 waar we spijtig genoeg op 21 april 2017 afscheid namen van US Style bv. Waardoor een einde kwam aan onze periode van samenwerking.

2010 - 2013Op 26 september 2010 bestaat de club precies 15 jaar.  De activiteitencommissie wordt om dit te organiseren uitgebreid.

De 1ste Kanaalparty met 'n standje voor DLHDC en 'n Ride-in werd 'n succes. MotoPlaza. De Ride-in was een groot succes met meer dan 50 motoren.

De belangstelling voor de diverse activiteiten zijn zeer sterk toegenomen, o.a. het club weekend(en) zijn vol bezet. Voor alle leden is er 'n nieuwe Badge n.a.v. het 15-jarig bestaan van de club.

Gezien het grote aantal leden breiden wij het bestuur uit naar 5 leden.

Het nieuwe Follow UP systeem, opgestart in 2010, wordt definitief ingevoerd, na enige kritiek en wat beginnersfouten blijkt het systeem zeer goed te werken, bij alle ritten wordt het nu toegepast.

Als extra activiteit is er een zomer BBQ toegevoegd, 

Havelaar en van Stolk heeft de verzekering uitgebreid met "Pech hulp in het buitenland."

In 2011 zijn vier van onze motorvrienden overleden.

- Wil Groenendaal
- Janus van Hoof
- Rob van den Akker
- Perry van Hemmen (oud-bestuurslid)

Het geassocieerd lidmaatschap wordt geïntroduceerd.

Vanwege organisatorische reden, bij MotoPlaza, wordt de vergadering tijdelijk van de derde vrijdag verschoven naar de vierde vrijdag van de maand.

De eerste tekenen van grote veranderingen, wat later zal blijken.

Ook in het jaar 2012 overlijdt plotseling een van onze vrienden, Geert van Os.

Bij crematie of begrafenis is vaak een groot aantal van de leden aanwezig, dit laat maar weer eens zien hoe sterk onze club en de leden met elkaar in vriendschap verbonden zijn.


The Wall doet zijn intrede bij MotoPlaza, door deze samenwerking ontstaat er een nieuwe naam.  The Wall Us.Bike.shop MotoPlaza.

De samenwerking is van korte duur, het bestuur deelt mede dat MotoPlaza, in november 2012, failliet is gegaan. Een zeer onzekere periode breekt aan, hoe nu verder. Het pand aan de Kanaaldijk Noord wordt verlaten, er is een nieuw pand gevonden.

Nieuwe start met een nieuwe naam, US Style, Schoolstraat 2, Leende.

Dutch Lichttown HD club krijgt hier ook zijn nieuwe onderkomen.2006-2010

Onder voorzitterschap van Theo Kops is deze periode ingevuld. Het activiteitenprogramma is uitgebreid met meerdaagse ritten en, getrokken door Gerrit zoon, zullen de activiteiten verder worden uitgebreid.

Ook is in deze periode gestart met de jaarlijkse feestavond ter afsluiting van het seizoen.

John Mollee heeft zich sterk gemaakt om, uitsluitend voor leden, een collectieve verzekering tot stand te brengen. Dit is hem ook gelukt en het voordeel is dusdanig interessant dat de club is gegroeid naar ca. 200 leden per eind 2010.

Met de extra inkomsten uit de collectieve verzekering heeft Martien Bakermans er voor gezorgd dat de club financieel weer gezond is geworden.

Ook heeft John het rijden met het zogeheten "drop-off" systeem ingevoerd. Het rijden met road-captains werd te gevaarlijk en bovendien, bij de wet verboden.

Wim Geerards trad in deze periode af als secretaris. Deze functie heeft hij sinds de oprichting van het chapter in 1995 vervuld en hij werd daarmee het langst zittende bestuurslid. Ook niet onbelangrijk is dat in mei 2007 Tinus van den Wildenberg de verantwoordelijkheid voor de website op zich heeft genomen.

Met trots kunnen we zeggen dat Tinus voor ons een van de mooiere websites in het motorwereldje heeft gemaakt.

Trieste aangelegenheden:
Ook trieste zaken zijn de club niet bespaard gebleven. Hierbij te denken aan het overlijden van Frans en Nance Sanders-Coolen in 2004,  Jos Versleijen in 2006 en Hans Ketelaars in 2008.

2002-2005

In de 2e helft van 2002 werd het voorzitterschap overgenomen door Ben Prins. Theo Kops ging zich in deze periode bezig houden met de aspecten activiteiten en veiligheid. Ook werd er een start gemaakt met een eigen website. Hierop werd alle chapter informatie vermeld. Herman Hagenbeek was hiervan de trekker.
Nu werd ook begonnen met het verspreiden van de verslagen via de mail. In de structuur van de organisatie,die in een eerdere fase is vastgelegd, werd niets wezenlijks veranderd. Wel echter werd het bestuur geconfronteerd met het faillissement van VMS in oktober 2002. 

Het bestuur heeft zich, in het belang van de leden, beijverd om de schade voor hen tot het minimum beperkt te houden. Daarvoor was intensief overleg nodig met de curator. Het faillissement betekende echter ook dat het chapter haar onderkomen kwijt raakte.

Als tijdelijk onderkomen werd gekozen voor gemeenschapshuis de Ark in Eindhoven. Tijdens de onderhandeling van HD Benelux over een nieuwe dealer in Eindhoven kon het Dutch Lighttown chapter een HOG chapter blijven. Peter van de Velden en Jurgen Schijvens hebben geprobeerd het officiële dealerschap van Harley Davidson in Eindhoven te krijgen maar dat is hen niet gelukt.

In het pand van Maurice zijn zij een Harley zaak begonnen, echter niet als officiële dealer. Omdat de club besloot om aan de Kanaaldijk onder dak te blijven, ging de officiele chapter status verloren. Bij notariële acte van 29 december 2003 werd de naam van het Dutch Lighttown Chapter gewijzigd in Dutch Lighttown HD Club.

In april 2004 is Central Harley Davidson in Veghel als officiële dealer van start gegaan. Voor DLHDC geen reden om te verhuizen naar Veghel.
In 2005 heeft Maurice de zaak weer overgenomen van Peter en Jurgen en heeft het bedrijf sindsdien voortgezet, ook nu als niet-officiele dealer.

1998-2002


Met het chapter handboek in de hand is door Jan Kop, Rob Beekman, Wim Geerards en Jamie van de Hout een club neergezet waarbij voor een aantal zaken een vaste programmering kwam t.w.: - Een maandelijkse bijeenkomst bij de dealer waarbij de dealer zorgde voor een hapje en een drankje. Van elke bijeenkomst werd een verslag gemaakt. Dit werd aanvankelijk met de post verzonden. De wintermaanden werden gevuld met thema-avonden en in de zomermaanden werden allerlei onderwerpen besproken rond het motorrijden.

Daarnaast werden iedere winter gezelligheid bijeenkomsten georganiseerd zoals een bowlingavond, eten. etc.

- Een maandelijkse rit, georganiseerd door de club.
Alle ritten werden van te voren vastgelegd in een rittenkalender met, per rit, een aangewezen verantwoordelijke. Aanvankelijk werden alle ritten uitgezet door het bestuur maar van lieverlede werden ook de leden hierin betrokken. In deze periode werd ook nagedacht over het organiseren van meerdaagse ritten.

De ritten werden begeleid door road captains.
Jamie v.d. Hout heeft een gedegen boekhoudsysteem opgezet waarin de jaarlijkse bijdrage van de leden, van HD Benelux en de sponsor werd verwerkt.

Voor de verantwoording werd een kascommissie geïnstalleerd.
Toen ook werden afspraken vastgelegd zoals de road rules, het gedrag van de roadcaptains, alle aspecten rond het organiseren van een rit.
Al snel kwam John Mollee het bestuur versterken als Activity Officer. Eveneens werd in deze periode besloten om jaarlijks een bedrag van Hfl 1000,- (later € 500.-) te doneren aan een goed doel. 

Mensen voelden zich thuis in deze organisatie en al snel groeide de club tot boven de 100 leden. Jammer echter was dat in 1999 Maurice besloot om de zaak te verkopen aan de firma VMS en terug te treden als directeur. In een naastliggend pand is hij de firma Global Motorcycle Trading gestart.

Vanaf het begin ging het niet goed met VMS en ook de inzet van dure, externe consultants heeft hierin niets kunnen veranderen. Voor het chapter volgde een moeizame overleg periode met de directie van VMS voor het bevechten van de rechten van het chapter.

1995-1998


Dutch Lighttown Chapter

Begin 1995 werd besloten om de motorclub te laten registreren als een officieel Harley Davidson chapter. De oprichting werd vastgelegd bij notariële acte van 26 september 1995.  Als naam werd gekozen voor Dutch Lighttown Chapter.

Maarten v. Hal, Wim Geerards en Joost Knaapen vormden het eerste bestuur.

Bij de oprichting werden ca. 35 leden geregistreerd. Het chapter is gestart met de beste bedoelingen. Echter, organisatorisch ging er zo veel fout dat al snel een aantal leden afhaakte. Enkele leden hebben toen, in 1998, het initiatief genomen om de club nieuw leven in te blazen.

1992-1995


Begin negentiger jaren heeft het Harley rijden een sterke groei doorgemaakt, met name door de import van gebruikte Harley's uit Amerika. Veel Harley bezitters in de regio Eindhoven reden vervolgens met veel plezier hun individuele ritten.

Maar, iedere zondag een rondje rond dezelfde kerk rijden begon de meesten al snel te vervelen. Van lieverlede groeide de behoefte om ook in gezamenlijkheid te kunnen genieten van het rijke bezit van zijn of haar Harley Davidson.

De Harley rijders troffen elkaar regelmatig bij de Harley dealer in Eindhoven en daar groeide het idee om een club op te richten. Aanvankelijk bestond de club uit een groep vrienden en bekenden die haar thuisbasis had in de zaak van Maurice van de Berg aan de Kanaaldijk.

De club organiseerde regelmatig ritten. Van enige organisatorische structuur was echter nog geen sprake.

De HOG:

In 1983 was door Willy G. Davidson een wereldwijde organisatie opgericht voor de eigenaren van Harley Davidson motoren, de HOG (Harley Owners Group) genaamd.
De HOG is georganiseerd over landen en regio's heen en daarbinnen in chapters.

Het doel van de HOG is:
- Bevorderen van activiteiten die met motorrijden te maken hebben. Dit door het organiseren van chapter  activiteiten en het bevorderen van deelname aan HOG evenementen 

- De activiteiten dienen te worden uitgevoerd binnen een familiegerichte en a-politieke filosofie Iedere dealer werd door Harley Davidson verplicht om binnen zijn omgeving een chapter op te richten en dit vervolgens te ondersteunen.

De organisatie van een HOG chapter was vastgelegd in het chapter handboek. Dit chapter handboek regelt o.a. de organisatievorm, taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden, functies binnen de club, activiteiten, evenementen etc.