Kennismaking

Algemeen

De Dutch Lighttown HD Club is ontstaan uit het vroegere Dutch Lighttown Chapter, dat als onderdeel van de HOG (Harley Owners Group), gesponsord werd door de voormalige HD-dealer VMS. Na het verdwijnen van VMS is de naam gewijzigd in Dutch Lighttown HD Club en werd aansluiting gezocht en gevonden bij Motoplaza, die als sponsor optrad van onze club. Vanaf april 2003 tot 2013 had onze club haar thuishonk bij Motoplaza. Na faillissement verhuisden we naar Leende en vonden onderdak bij onderneming US Style B.V. Vanaf 21 April 2017 is er spijtig genoeg een breuk ontstaan met US Style B.V. en is de club vertrokken uit Leende.

Doel van Dutch Lighttown HD Club

De Dutch Lighttown HD Club stelt zich ten doel: Het organiseren en bevorderen van verantwoorde activiteiten voor de leden, het aanmoedigen van deelname aan motoractiviteiten en het bevorderen van een vriendschappelijke band tussen haar leden.

De vereniging tracht het doel te bereiken door:

● Het organiseren van toertochten en evenementen

● Het handhaven van de familie georiënteerde filosofie.

Bovengenoemde doelstelling is vastgelegd in de statuten van onze vereniging.

Rechtsvorm:

De Dutch Lighttown HD Club is een vereniging, opgericht bij notariële acte van 26 september 1995 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten kunnen uitsluitend gewijzigd worden bij besluit van de algemene ledenvergadering.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit 6 leden. Binnen het bestuur zijn de navolgende taken belegd:

● Voorzitter

● Vicevoorzitter

● Secretaris

● Penningmeester

● Public relations

● Activity Officer

Naast alle bestuurlijke taken verzorgt het bestuur o.a. een jaarverslag, een jaarrekening, de ledenadministratie en zit het de maandelijkse ledenvergadering voor.

Contactgegevens:

Dutch Lighttown HD Club
Lichtstraat 294
5611 XE, Eindhoven
Tel +31 (0)40-2411944
Internet: www.dlhdc.nl
KvK Eindhoven V 40 240 650
IBAN/Rekeningnummer:  NL89 Rabo 0127.4987.45      BIC: RABONL2U

Commissie:

De activiteiten binnen De Dutch Lighttown HD Club worden geregeld in 'n activiteiten commissie.

De Ride-Outs:

Tijdens het seizoen wordt minimaal elke eerste zondag van de maand een Ride-out georganiseerd.Voor elke Ride-out wordt ruim tevoren de organisator gevraagd en wordt bepaald hoe laat en van welk punt vertrokken wordt. De Ride-outs zijn uitsluitend toegankelijk voor leden of genodigde (gasten).

Bezoek Evenementen:

Naast de Ride-outs wordt een aantal ritten georganiseerd en evenementen bezocht waarvan er

verschillende vast zijn ingepland zoals b.v.

Verder worden er, in onderlinge afstemming, tussentijds spontaan ritten georganiseerd. Deze ritten staan ook open voor introducés of niet HD-rijders. Tijdens de ritten houden we ons aan de Road-Rules en rijden we volgens het follow-up system.

De Activiteiten

De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten rond het motorrijden. Tijdens het seizoen is dit in combinatie met Ride-outs en buiten het seizoen met voorlichting rond het motorrijden, zoals kleding, veiligheid, hulpverlening, techniek, verzekeringen, reizen enz. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd met als doel de onderlinge band te versterken. Ideeën van de leden maar ook zeker ondersteuning zijn van harte welkom.

Public Relations

Public relations houdt zich bezig met het opzetten en het onderhouden van een website voor de club. Met deze website wordt beoogd dat men op gemakkelijke wijze kennis kan maken met de club en op de hoogte kan blijven van haar activiteiten. De inhoud van de website voorziet in informatie over o.a. de doelstellingen van de club, de functies, taken en taakverdeling binnen de club, de tour- en evenementenkalender, actueel nieuws, reacties van leden, verslagen van Ride-outs/ritten/motorweekends e.d.

Goede doelen

In 2012 zijn we weer begonnen met een donatie aan een goed doel. Elk jaar wordt een andere stichting, club of vereniging door de leden zelf naar voren gebracht. Het bestuur maakt een selectie en de leden kiezen het goede doel voor het lopende jaar.

Road-Rules

De gedragsregels voor het rijden in formatie zijn vastgelegd in zgn. Road-rules. Deze Road-rules dienen strikt te worden gevolgd. Deelnemers aan ritten blijven verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van deelname. Men dient zich te allen tijde aan de verkeersregels te houden.

Verantwoordelijkheid – Aansprakelijkheid

Deelname aan clubactiviteiten gebeurt op eigen risico. De organisatie/het bestuur kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade, in welke vorm dan ook. Voor elke Ride-out worden de deelnemers op hun eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid gewezen.

Leden

Lid van de Dutch Lighttown HD Club kunnen worden/zijn:

Contributie

De contributie bedraagt € 40,00 per jaar (2023).
Nieuwe leden betalen eenmalige administratiekosten ad € 10,00
Wil je lid worden? Download voor meer details het inschrijfformulier op onze website. Klik Hier

Club vergadering

Mits anders gemeld is er op elke 3e vrijdag van de maand een fysieke clubvergadering maar er kan ook besloten worden een vergadering online te houden.
Verzamelen is altijd vanaf 20.00 uur en de vergadering begint om 20:30.
Een fysieke meeting is een combinatie van een vergadering, waarin clubaangelegenheden worden besproken met daarna een gezellig samenzijn.
De vergadering duurt maximaal een uur en eindigt met even bij kletsen. De bijeenkomst eindigt meestal rond 23.00 uur.

De onderwerpen die besproken zijn worden vastgelegd in een verslag. Dit verslag wordt mail aan de leden toegestuurd.
Alle leden zijn vrij om onderwerpen op de agenda op te laten nemen.

In de zomerperiode krijgen de Ride-Outs en het bezoeken van evenementen meer aandacht, terwijl de wintermaanden worden gebruikt voor informatie-uitwisseling, met daarin het voorbereiden van het nieuwe seizoen en voor het houden van thema-avonden.

Tot slot

Deze clubinfo geeft een inzicht in de clubactiviteiten.
Mocht u nog vragen hebben of nadere toelichting wensen, neem dan per email contact met het secretariaat (secretaris@dlhdc.nl) of bezoek het contactformulier op deze website.